Wypożyczalnia Rowerów Electra

Czy wiesz, że możesz teraz wypożyczyć jeden z rowerów Electra? Możesz mile spędzić czas na najwygodniejszym rowerze miejskim, albo sprawdzić czy dany rower po prostu będzie Tobie odpowiadał. Jeśli zdecydujesz się na zakup Electry zwrócimy Tobie opłatę za wypożyczenie!

Cennik wypożyczalni Rowerów Electra Sklepu Almot:

  • Godzina 10 zł
  • 2 godziny 17 zł
  • 3 godziny 25 zł
  • 4 godz i więcej ( rower musi być zwrócony przed zamknięciem sklepu) – 40 zł‚
  • Weekend od piątku do poniedziałku (do zwrotu o dowolnej godzinie) – 100 zł
  • Weekend od soboty do poniedziałku (do zwrotu o dowolnej godzinie) – 80 zł

 

Regulamin Wypożyczalni Rowerów Electra Sklepu Almot
1. Postanowienia ogólne.
a) wypożyczane rowery są własnością firmy Almot Mikołaj Sibora spółka komandytowa, Gniewkówiec 3, 88-180 Złotniki Kujawskie.
b) wypożyczalnia będzie funkcjonować w sklepie Almot przy ul. Jagiellońskiej 85 w Bydgoszczy.
c) wypożyczalnia będzie obsługiwana przez pracownika firmy Almot Mikołaj Sibora spółka komandytowa.
d) wypożyczane rowery wyposażone są w linkę zabezpieczającą z zamkiem, oświetlenie odblaskowe przednie i tylne, błotniki.

2. Zasady wypożyczania rowerów.
a) wypożyczający rower zobowiązany jest przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego obsługa wypożyczalni pobierze dane wypożyczającego do karty wypożyczalni.
b) wypożyczający rower zobowiązany jest złożyć czytelny podpis na karcie wypożyczenia roweru i oświadczeniu o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie.
c) wypożyczający rower musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą.
d) obsługa wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
e) wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania roweru zgodnie z jego przeznaczeniem.
f) wypożyczający powinien sprawdzić stan techniczny roweru przed jego wydaniem z wypożyczalni,
g) za wady ukryte części wypożyczonego roweru wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
h) po zakończeniu okresu wypożyczeniu roweru wypożyczający zobowiązany jest do zwrotu roweru oraz jego wyposażenia do miejsca określonego w pkt 1 lit. b), sprawnych technicznie oraz w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu z momentu wypożyczenia.
i) wypożyczający zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia wypożyczonego roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i uszkodzeniami.
j) wypożyczający przyjmuje pełną odpowiedzialność za utratę roweru oraz za jego uszkodzenia w okresie od momentu podpisania umowy i wydania roweru do chwili jego zwrotu do wypożyczalni. Zabrania się oddawania roweru do używania osobom trzecim. Za wszelkie ewentualne szkody mogące wyniknąć w wyniku przekazania roweru do używania osobie trzeciej, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.

3. Postanowienia Końcowe
a) w przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu Almot Mikołaj Sibora spółka komandytowa kwoty odpowiadającej wartości roweru lub jego wyposażenia.
b) w przypadku uszkodzenia wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu Almot Mikołaj Sibora spółka komandytowa równowartości kosztów naprawy roweru lub jego wyposażenia.
c) wypożyczający rower zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.

Bądźmy w kontakcie

Sklep Rowerowy Almot Bydgoszcz | Made with love to Almot